เว็บไซต์นี้ถูกบล็อคไว้โดย : งานไอที เนื่องจากมีการเผยแพร่ไวรัส และ มัลแวร์
เป็นอันตรายต่อระบบเครือข่ายภายใน รพ.